Arbeidsdeskundig advies

Als arbeidsdeskundige in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter adviseer en geef ik antwoord op 4 vragen:

* is het eigen werk passend?

* is het eigen werk passend te maken?

* is er ander passend werk bij de eigen werkgever?

* zijn er arbeidsmogelijkheden op de externe arbeidsmarkt?